Verkoop en onderhoud diverse machines

De afdeling mechanisatie doet het onderhoud aan diverse land- en tuinbouwmachines.
Ook het onderhoud aan de grondverzetmachines en het transportmaterieel hoort daarbij.
Naast het onderhoud aan eigen machines wordt er ook onderhoud gedaan aan machines van derden.

Verkoop van diverse machines valt ook onder deze afdeling.